Piešťany môžu získať kompenzáciu za utečencov z Ukrajiny až do výšky 806 tis eur.

Vojna na Ukrajine a s ňou spojená migrácia jej obyvateľov sa dotkla takmer všetkých končín Európy. Aj Slovenská republika, ako jedna zo susediacich krajín Ukrajiny sa od prvých dní zapojila k masívnemu prijímaniu utečencov a ich následnému poskytnutiu sociálneho zázemia. Tento proces prebiehal hlavne na úrovni samospráv obcí a miest, ktoré na tento účel vyčlenili ubytovacie kapacity s príslušnými službami.

Financie, ktoré na tento účel vynaložili samosprávy budú kompenzované z fondov Európskej únie, ktorá pre Slovensko vyčlenila 127 mil eur. Podľa ministerky pre Investície a regionálny rozvoj /MIRRI/ Veroniky Remišovej, mestá a obce môžu požiadať v krátkom čase o tento príspevok, ktorý na jedného odídenca predstavuje až 2600 eur. Systém vyplácania má byť rýchly a hlavne bez zbytočnej administrácie.

Podľa zverejnených údajov ministerstva Investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR /MIRRI/ by mesto Piešťany mohlo získať až 806 tis eur.

MT