Piešťany majú nový verejný defibrilátor, nájdete ho v HENDI CENTRE

V situáciách na hranici života a smrti ide o sekundy! Automatický externý defibrilátor – AED je kľúčovým pomocníkom urgentnej medicíny a nechýba v žiadnej záchranárskej výbave. Zelené nálepky s nápisom AED a symbolom srdca s bleskom sa už niekoľko rokov vyskytujú aj v našom okolí. Nájdeme ich v nákupných centrách, športových areáloch, na letiskách, pumpách alebo v hoteloch. Prítomnosť takejto nálepky označuje miesto, na ktorom je automatický defibrilátor umiestnený. Od pondelka 20. septembra nájdete nový prístroj na záchranu života aj v HENDI CENTRE v Piešťanoch. Rehabilitačné zariadenie ho získalo ako dar od poradenskej spoločnosti VGD. Pri odovzdaní externého záchrancu životov od zástupcu spoločnosti VGD Barta Waterloosa boli prítomné generálna riaditeľka Jana Koyšová aj pediatrička a odborníčka v oblasti fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie doktorka Oľga Boldišová. Obe v krátkosti vyzdvihli jeho kvality. Prístroj sa bude nachádzať na piatom poschodí pri vstupe do HENDI CENTRA, ktoré ponúka široké spektrum inovatívnych terapií. Dospelí a deti môžu v modernom centre absolvovať rozmanité individuálne terapie od cvičenia cez masáže až po canisterapiu. Na manipuláciu s defibrilátorom budú zaškolení zástupcovia všetkých firiem v šesťposchodovej budove. AED v najbližších dňoch zaregistrujú na online mapku Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR, ktorá je centrálnou databázou všetkých defibrilátorov na Slovensku. V Piešťanoch ide o desiate takéto verejne prístupné zariadenie. Prístroje sa nachádzajú napríklad v budove Sociálnej poisťovne, na letisku a v prípade potreby ním disponuje aj základná škola v obci Banka.