Piešťany budú asi potrebovať vodné delo na rozháňanie nepovolených akcií.

Ani po troch mesiacoch od „Pochodu čertov“ nedokážu niektorí poslanci na Krampuslauf zabudnúť. Nie je to však z dôvodu veľkej návštevnosti tohto divácky úspešného projektu, ale asi z ich ješitnosti prameniacej z nerešpektovania jedného prijatého uznesenie zo strany organizátorov. Poslanci sa totiž 14. decembra minulého roku takmer v predvečer konania pochodu uzniesli a zaviazali primátora, aby vykonal všetky dostupné kroky na zrušenie tejto niekoľko týždňov propagovanej akcie. Volení zástupcovia tak reagovali na priam hysterickú kampaň niekoľko sto odporcov Krampuslaufu, ktorí v tejto akcii videli potláčanie kresťanských zvyklostí počas adventu.

Krampuslauf pritom nie je žiadny sabat bosoriek s démonmi, ale staroveká tradícia našich juhozápadných susedov,  ktorá vznikla v rakúskych Alpách odkiaľ sa postupne dostala aj do ďalších štátov Európy. Sprievod všakovakých masiek, ktoré znázorňujú biblických predstaviteľov zla, či už čertov, diablov alebo belzebubov, majú za cieľ zábavnou formou vystrašiť deti na ulici, prípadne aj ich rodičov… Presne o tom bol nakoniec aj Krampuslauf v Piešťanoch, ktorý ako vôbec prvé takéto podujatie na Slovensku pritiahol do ulíc centra mesta približne 10 tis. návštevníkov z rôznych kútov našej vlasti. Z pohľadu masovosti sa tak vyrovnáva štyrom najväčším podujatiam v Piešťanoch, ako sú Otvorenie sezóny, Tradičné remeslá, Zlaté stuhy a Victoria Regia.

Niektorí poslanci sa aj napriek zábavnom a hlavne bezproblémovom priebehu akcie nedokázali stotožniť s jej konaním a k pochodu čertov sa opäť vrátili aj na marcovom zastupiteľstve. (…vystúpenie poslanca Brnu…) Poslanec Brna nakoniec organizátorom neukázal prostredník ale ukazovák, ktorým pohrozil vypovedaním zmluvy pri organizovaní vianočných trhov. Poslanec Hudcovič však zašiel ešte o mnoho ďalej a navrhol uznesenie, ktorým Mestský úrad sprísni podmienky pre udeľovanie súhlasu pre organizátorov všetkých verejných podujatí. Kým teraz stačí splniť ohlasovaciu povinnosť, po novom by mal organizátor predložiť aj súhlas mesta na využitie mestskej komunikácie. Aj keď Hudcovičova palica na organizátorov už nehovorí, komu a akým podujatiam bude mesto súhlasné stanoviská dávať, podľa všetkých indícií môže táto výsada prislúchať aj poslancom, ktorí prostredníctvom uznesení budú zaväzovať a riadiť primátora. Aké budú sankcie za nedodržanie ustanovenia zatiaľ nie je jasné, ale určite to nebude len o vztyčovaní prstov na ruke. Možno sa už čoskoro dočkáme aj návrhu na zakúpenie vodného dela na rozháňanie nepovolených akcií v Piešťanoch. Mimochodom, šoféra by mesto hľadať nemuselo. Poslanci Hudcovič s Brnom a poslankyňou VUC-ky Luciou Drábikovou by sa určite prihlásil ako dobrovoľníci.

MT


Krampuslauf – Pochod čertov Piešťany. (zo 17.12.2017)