Piešťanskí dobrovoľníci zorganizovali 45. ročník BUĎ FITky

Populárna turistická BUĎ FITka pre širokú verejnosť v Piešťanoch oslávila tento rok svoje 45. narodeniny. Po prvýkrát v histórií trvala dva dni v termíne 18. a 19. septembra a uskutočnila sa pod vedením Asociácie športových klubov Piešťany. Kedysi najpopulárnejšie a najmasovejšie turistické podujatie v Považskom Inovci malo tento rok charitatívny rozmer a záštitu nad ním prevzal primátor Piešťan Peter Jančovič. Novinkou bolo piatkové premietanie dokumentárnych filmov v Elektrárni Piešťany v rámci festivalu HORY a MESTO.
Organizácie jubilejného ročníka podujatia, ktorý sa uskutočnil v rámci Európskeho týždňa športu a Dní Európskeho kultúrneho dedičstva v termíne vrcholiacej celonárodnej súťaže Do prace na bicykli, sa ujali aj Klub slovenských turistov Tesla Piešťany, novovytvorený Olympijský klub Piešťany, Slovenský cykloklub Piešťany a Občianske združenie Happy Move.
Novú tradíciu začína písať aj udeľovanie pamätných listov mladým športovcom. Tento rok organizátori ocenili troch úspešných reprezentantov klubu Kajak Kanoe Piešťany – Daniela Rybanského, Viktora Samuela Podhradského a Petra Kizeka a ich trénera Róberta Erbana za dlhoročnú aktívnu prácu pre šport v meste.
V sobotu na účastníkov čakali viaceré túry. Na bicykli mohli prejsť Brunovský, Kostolecký, alebo Tematínsky okruh. Pešo či na kolobežke sa mohli vydať na okruh Sĺňavský či Havranský, vozičkári mohli absolvovať polookruh.
Zvládol ju aj 18- ročný Krištof Kubala na parabajku. Práve jemu smeroval výťažok z predaja charitatívnych odznakov, pretože BUĎ fitka mala prvýkrát charitatívny rozmer. Akcia pod záštitou grantového programu Nadácie ZSE a Asociácie pomoci postihnutým – APPA Búrame bariéry mala pomôcť tomuto mladému handicapovanému členovi Veslárskeho klubu Sĺňava dosiahnuť svoj sen – zúčastniť sa raz paraolympiády v paraveslovaní.
Jubilejná BUĎ FITka sa niesla v duchu sloganu „Proti pandémii za zdravím“ a hesla zakladateľa novodobých olympijských hier Pierra de Coubertina „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa“.