Parkovacie miesta na ulici Pod Párovcami budú po novom zapustené v zelenom páse.

Koncom mája začala rekonštrukcia ľavostranného chodníka ulice Pod Párovcami v smere od Kuzmányho k Evanjelickému kostolu. Počas nasledujúcich 2 mesiacov budú prebiehať stavebné práce, ktoré pozostávajú z vybágrovania asfaltových a betónových hmôt, nanesenia a zhutnenia štrkového podložia, osadenia obrubníkov a kanalizačných vpustí a následné položenie zámkovej dlažby aj s varovnými pásmi pre nevidiacich. Novinkou pri tejto obnove bude vybudovanie oddeľujúceho zeleného pásu medzi chodníkom a cestnou komunikáciou, v ktorom budú zapustené parkovacie miesta. Práve táto úprava by mala v budúcnosti zabrániť značnému poškodzovaniu novovybudovaného chodníka koreňovým systémom stromov, ako sa to dialo v minulosti.

Celá, v súčastnosti prebiehajúca rekonštrukcia sa týka úseku od Kuzmányho ulice, kde započali stavené práce, až po prechod pre chodcov v blízkosti Evanjelického kostola. Práce realizuje firma CESTY NITRA, a.s. za celkové náklady vo výške takmer 140 tis eur. Podľa zverejnenej zmluvy, nová komunikácia by mala byť odovzdaná do užívania do konca júla tohto roku.

MT