Orieškové Piešťany: Rozlúskli sme 11. Zázračný oriešok

Krst knihy, live koncert, množstvo besied, divadielok, výstav či workshopov – aj to bol
Zázračný oriešok 2020 v Piešťanoch. Medzinárodný festival rozhlasových rozprávok má za sebou
svoj 11. ročník. V stredu 30. septembra sme sa dozvedeli mená víťazných rozhlasových
rozprávok. Mesto žilo rozprávkou v literárnej, dramatickej, výtvarnej aj animovanej podobe tri dni
od pondelka 28. septembra. Aj tento ročník sa podarilo hlavným organizátorom – mestu Piešťany,
knižnici, RTVS a Trnavskému samosprávnemu kraju spojiť tvorcov rozprávok na jednom mieste.
Nad jedenástym ročníkom medzinárodného festivalu rozhlasových rozprávok „Zázračný
oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe“, prevzal záštitu okrem ministerky kultúry Slovenskej
republiky Natálie Milanovej a župana Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča aj český
veľvyslanec na Slovensku Tomáš Tuhý.
Keď sa pozrieme na súťažnú časť festivalu, tak 45 členná detská a 9 členná odborná
porota mala za sebou dlhé hodiny náčuvov. Najlepšou monologickou rozprávkou podľa detí sa
stal večerníček Líza, mačka z Trojice podľa knižky slovenského spisovateľa Jána Uličianskeho. V
úlohe rozprávača sa prestavil herec Richard Stanke.
V prísnych hodnotiteľských ušiach odbornej poroty zvíťazil večerníček Pán sova na
motívy knihy amerického spisovateľa Arnolda Lobela. Najlepšou rozprávkovou hrou pre deti sa
podľa oboch porôt stala rozhlasová adaptácia knihy Hlavička slovenského spisovateľa Juraja
Raýmana.
Víťazom detskej poroty v kategórii rozhlasových hier pre rodinu sa stal titul Tajomstvo
príborníka o histórii holokaustu podľa knihy kanadskej autorky Kathy Kacer. Odbornú porotu
najviac oslovila hra Argonauti o mýtickom príbehu z knihy Iason a Medeia
Všetky sprievodné podujatia festivalu, ktoré sa mali konať vo štvrtok 1. októbra sa z
dôvodu mimoriadnych proti pandemických opatrení podarilo zrealizovať ešte v stredu. Na
divadielkach sa ozýval detský smiech, počas workshopov s poprednými slovenskými ilustrátormi
školáci usilovne tvorili.
Návštevníci festivalu sa mohli porozprávať s tvorcami rozhlasových rozprávok,
dramaturgmi, vydavateľmi. Na festival prišli známi spisovatelia Ján Uličiansky, Toňa
Revajová, Daniel Pastirčák, Peter Karpinský, Timotea Vráblová, ako i špičkoví ilustrátori
Vladimír Král, Juraj Martiška, Martina Matlovičová, Katarína Ilkovičová, či Bystrík Vančo, ale aj
herci Kristína Svarinská či Lucia Hurajová a poprední bábkoherci.
Tento rok sa festival Zázračný oriešok spomínal v rozhlasovom éteri výrazne častejšie.
Rádio Slovensko, Rádio Regina – Západ a Rádio Devín prišli ešte bližšie ku svojim poslucháčom a
pripravili živé prúdové vysielania z Orieška.
11. ročník Zázračného orieška bol spätý aj s významnými jubileami – 100. výročím profesionálneho divadla na Slovensku a pripomíname si aj 95. výročie založenia knižnice v
Piešťanoch.
Na festivale sa udeľovali dve špeciálne ocenenia – Zvláštna cena RTVS výraznej
rozhlasovej a umeleckej osobnosti, ktorá svojím celoživotným dielom ovplyvnila
rozhlasovú dramatickú tvorbu pre deti a cena Literárneho informačného centra – Cena
Márie Ďuríčkovej autorovi v oblasti detskej tvorby za významný umelecký prínos. Novou
laureátkou Zvláštnej ceny RTVS je herečka Božidara Turzonovová a tohtoročnou
laurátkou Ceny Márie Ďuríčkovej spisovateľka Jana Bodnárová.
Veríme, že účastníci aj návštevníci festivalu sa v Piešťanoch cítili naozaj rozprávkovo.
Niektoré festivalové podujatia ako výstavy či výtvarná súťaž pokračujú. Organizátori už teraz
začínajú prípravy na 12. ročník festivalu, ktorý sa uskutoční v roku 2022.