Orgie podeniek zabraňujú niektorým ľuďom prechod cez Kolonádový most.

Už niekoľko nocí sa osvetlený Kolonádový most v Piešťanoch mení na miesto orgií podeniek, ktoré v poslednej vývojovej fáze, ako dospelí jedinci (okrídlený hmyz) žijú len jeden jediný deň, keďže nemajú vyvinuté prijímacie ani tráviace orgány.  Desaťtisíce jedincov oboch pohlaví, ako by si chceli neustálym poletovaním dostatočne užiť túto krátku chvíľu svojho životného cyklu a po pár hodinách padajú vysilené na zem kde hromadne hynú.

Toto každoročné divadlo, ktoré na prvý pohľad vyzerá ako chaotický výmysel prírody, má svoje presné pravidlá. Samčekovia poletujú v kŕdľoch a samičky ich nasledujú, pričom počas letu dochádza k ich spájaniu a následnej kopulácii. Samičky bezprostredne po párení znášajú oplodnené vajíčka buď vo vzduchu nad vodnou hladinou, alebo ponárajú koniec bruška do vody. Počet vajíčok od jednej podenky môže kolísať od 300 až po 9 000. Podľa teploty vody sa asi po dvoch týždňov liahnu z vajíčok vodné larvy, ktoré sa počas dvoch až troch rokov niekoľkonásobným zvliekaním menia na polodospelé jedince (subimágá) s krátkymi končatinami a nevyvinutými pohlavnými orgánmi. Toto štádium trvá relatívne krátku dobu, niekoľko hodín, nanajvýš pár dní. Až následným opätovným zvlečením kutikuly vzniká okrídlený dospelý jedinec (imágo) pripravený na párenie.

Hromadný výskyt podeniek v rámci jedného biotopu je istým meradlom kvality tečúcej vody, keďže ich životný cyklus súvisí s čistotou vody a jej okysličením. Larvy podeniek, označované aj ako nymfy, žijú takmer celý život vo vode, pričom dýchajú tzv. vzdušnicovými žiabrami.

Kým pre ryby sú podenky významným zdrojom potravy, ľudia ich berú rôzne, či už za nevšednú atrakciou, alebo aj za dotieravý hmyz. Niet divu, keďže podenky sa prechádzajúcim ľuďom cez Koonádový most nijak nevyhýbajú, práve naopak. Neustále svojim poletovaním vrážajú vo veľkom množstve do všetkých častí tela, či už vlasov, tváre, krku alebo obnažených končatín, čo u množstva ľudí môže vyvolávať nepríjemné pocity. Podobné pocity sa môžu objaviť aj pri rannom pohľade na desaťtisíce uhynutých podeniek, ktoré svojimi telami pokrývajú takmer celý Kolonádový most. Žiaľ, každé predstavenie má svoju premiéru aj derniéru a ako sa zdá, platí to aj v tomto prípade.