Operou upozorňovali na problematiku utečenectva

Vyvrcholením 15. ročníka medzinárodného festivalu súčasnej hudby s názvom Melos-Étos bol veľkolepý koncert v Elektrárni Piešťany. V piatok 15. novembra sa diváci prostredníctvom diela Yuvala Avitala preniesli do problematiky utečenectva.
Približne pred piatimi rokmi sa autor diela a umelecký vedúci súboru, ktorý ho prezentoval, stretli a zhodli na tom, že vytvoria dielo, ktoré rozoberie problematiku utečenectva a dostane ju do povedomia čo najväčšieho množstva ľudí. Ani jeden z nich však nebol utečenec a rovnako nechceli, aby to vyznelo, že túto dôležitú tému zneužívajú. Došli teda k názoru, že neurobia operu o utečencoch, ale s utečencami.
Na pódiu vystúpili dokonca i utečenci, žiadatelia o azyl a imigranti, v súčasnosti žijúci na Slovensku.
Festival Melos-Étos píše svoju históriu už od roku 1991, pričom organizátori sa snažia prináša rôzne koncerty od sólových recitálov až po veľké orchestrálne obsadenia.
A v budúcom roku festival oslávi už 30 rokov, tak si azda opäť budú môcť niektorý z koncertov vychutnať aj obyvatelia Piešťan.