Oddelenie Stavebných služieb má dočasne nového šéfa

Na mestskom úrade sa opäť menili pozície, tentoraz na oddelení stavebných služieb a rozvoja mesta. Dočasne poverený šéf Ivan Pauer bol nahradený dlhoročnou pracovníčkou tohto odboru Petrou Konečnou.
Pauer, ktorý bol prijatý na úrad v auguste na pozíciu referenta drobných stavieb bol dočasne poverený vedením oddelenia ako posledný z oslovených pracovníkov po reorganizácii zaniknutého odboru. Všetci ostatní pracovníci totiž dočasné vedenie odmietli

Po mnohých sťažnostiach na nefunkčnosť vybavovania agendy drobných stavieb, nedodržiavania zákonom stanovených lehôt na vydávanie stanovísk a povolení, vedenie mesta pristúpilo k jeho odvolaniu.
Po dôkladnej deštrukcii celého oddelenia prostredníctvom zmeny organizačnej štruktúry zostalo z pôvodných 9 pracovníkov stavebného odboru len šesť. Do toho treba pripočítať aj ochromenie referátu životného prostredia, ktoré sa internou smernicou vyjadruje ku každému stavebnému zámeru. Podčiarknuté a spočítané konsolidácia tohto dôležitého oddelenia by mala byť prioritou číslo 2 hneď po zfunkčnení finančného.

22.decembra Mesto Piešťany zverejnilo na svojej web-stránke oznam o výberovom konaní na túto pozíciu s kvalifikačnými predpokladmi ukončenia vysokoškolského vzdelania 2. stupňa a minimálne 3-ročnou praxou v riadení. Prihlášky je možné podať do 13. januára.