OD PONDELKA 15. 8. ZAČAL V PIEŠŤANOCH VÝDAJ JÓDOVÝCH TABLETIEK.

Výdaj jódových tabletiek (profylaktík) sa začal v našom meste v pondelok 15. augusta 2022 o 12.30 hod. v budove na Kukučínovej ul. č 1672/21, na prízemí, v miestnosti č. 6 a 7 (bývalá ambulancia ORL – MUDr. Krúpa).

Výdaj prebieha v pracovných dňoch:

 • Pondelok   12.30  –  15.00 h
 • Utorok        08.00 –  11.30 h
 • Streda        12.30 –  17.00 h
 • Štvrtok        08.00 – 15.00 h (obedná prestávka v čase 11.30 – 12.30 h)
 • Piatok         12.30 – 14.00 h

 

Výdaj prebieha na Kukučínovej ulici 1672/21 do 14. septembra 2022, v termíne od 19. septembra do 28. októbra 2022 na Mestskej polícii na Teplickej ulici č. 103.

Distribúcia a výdaj jódových profylaktík sa poskytuje obyvateľom aj právnickým subjektom.

Obyvatelia:

 • obyvatelia s trvalým aj registrovaným prechodným bydliskom v Piešťanoch;
 • osoby, ktorým už bolo poskytnuté dočasné útočisko  v Piešťanoch  a  preukážu sa dokladom totožnosti;

Počet balení:

 • dospelým a deťom, ktoré sa ku dňu 1. 8. 2022 dožili 8 rokov sa vydá celé balenie na osobu (4 tablety);
 • deťom, ktoré sú ku dňu 1. 8. 2022 mladšie ako 8 rokov sa vydá  ½ balenia na osobu (2 tablety).

 

Právnické subjekty:

 • materské, základné a stredné školy (gymnáziá, internáty, špeciálne školy):  každému zamestnancovi a každému registrovanému žiakovi je určená ½ balenia (2 tablety) podľa počtu zamestnancov a žiakov zapísaných v danom školskom roku,
 • prevádzky podnikov nad 50 zamestnancov (pozn. číslo určené arbitrárne z administratívnych dôvodov): každému zamestnancovi je určená ½ balenia (2 tablety),
 • domovy sociálnych služieb a domovy seniorov: každému zamestnancovi a stálemu klientovi (teda nie klientom denného stacionáru) je určená ½ balenia (2 tablety),
 • ubytovacie zariadenia: na každé lôžko je určená ½ balenia  (2 tablety),
 • zdravotnícke zariadenia: každému zamestnancovi je určená  ½  balenia  (2 tablety),

 

Právnické subjekty zašlú písomné požiadavky na počet profylaktík podpísané štatutárnym orgánom spoločnosti na MsÚ, Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany, referát BOZP, CO, KR, HM alebo na e- mail: dusan.bugan@piestany.sk .

Jódové tabletky pre organizácie – právnické subjekty  prevezme na výzvu MsÚ Piešťany oprávnená osoba za organizáciu na základe splnomocnenia.  Profylaxia bude uložená v sklade organizácie  a vydávať sa bude až v prípade potreby.

Pri výdaji nových profylaktík možno odovzdať staré s expiračnou dobou august 2022..

Informácie: Ing. Dušan Bugan, tel.: 033/77 65 340 alebo +421 948 985 651.

Upozornenie: Jódové tabletky nie sú určené na bezprostredné užitie, nesmú sa užívať preventívne, ale len po jednoznačnej výzve štátu. Užitie tabliet počas normálnej prevádzky jadrových elektrární nemá žiadny ochranný efekt.

Na tomto videu je podrobné vysvetleniehttps://www.seas.sk/tlacove-spravy/jodova-profylaxia-vymena-2022/

zdroj/foto: piestany.sk