Oceňovanie osobností Trnavského kraja.

Začiatkom októbra sa v Divadle Jána Palárika v Trnave uskutočnilo slávnostné oceňovanie osobností a kolektívov Trnavského kraja. Tejto každoročnej pocty sa už po 11 krát dostáva ľuďom, ktorí sa významnou mierou presadili vo vedeckej, technickej , umeleckej, športovej alebo verejnoprospešnej činnosti. O jednotlivých návrhoch na ocenenia, ktoré prichádzali aj od širokej verejnosti rozhodlo zastupiteľstvo samostatného kraja na svojom riadnom septembrovom zasadnutí (viac vo videoreporte).

MT