Očakávaný rozsudok s Bytovým podnikom z dôvodu malej obštrukcie nepadol.

V utorok, 9. októbra prebehlo na Okresnom súde v Piešťanoch ďalšie pojednávanie vo veci neplatného skončenia pracovného pomeru Evy Kollárikovej voči Bytovému podniku. Tá podala žalobu o určenie neplatnosti tohto úkonu z dôvodu, že v čase svojho odvolania bola na Bytovom podniku riadne zamestnaná ako ekonomická námestníčka a skončenie pracovného pomeru považuje za neplatné. Počas 18 mesiacov trvania sporu bolo právnym zástupcom Evy Kollárikovej predložených množstvo listinných dôkazov, či už organizačná štruktúra, zaradenie jej funkcie do 11 platovej triedy, preplácanie dovolenky, či iných náležitostí, ktoré svedčia v jej prospech.

Celý tento súdny proces bol len jasným vyústením Tamajkových krokov, ktoré si podložil vlastným výkladom obchodného zákonníka bez akéhokoľvek rešpektovania Zákona o obecnom zriadení. Výsledkom bolo, že neuznal zloženie Valného zhromaždenia z poslancov mestského zastupiteľstva a sám sa stal jeho jediným členom. Následne , už ako jednoosobové valné zhromaždenie odvolal tesne pred Vianocami roku 2016 Evu Kollárikovú a na jej miesto dosadil Pavla Vermeša. Po tejto zmene sa v Bytovom podniku udialo niekoľko obstarávaní, ktoré majú pramálo spoločné s princípmi účelovosti, efektívnosti a hospodárnosti, ako napríklad Posúdenie stavu informačnej a objektovej bezpečnosti za bezmála 42 tis. Eur, alebo výstavba o desiatky tisíc predraženého parkoviska. Samozrejme nielen nákupy a obstarávanie vyvolali u poslancov vážne obavy o smerovaní tejto mestskej eseročky, ale aj dôležitý servis tepelného hospodárstva, ktoré začala bez riadne zverejnenej súťaže vykonávať súkromná firma z Trnavy.

Ale vráťme sa k utorňajšiemu súdnemu pojednávaniu, od ktorého sa očakávalo rozhodnutie v podobe vyhlásenia rozsudku. Táto situácia však nenastala, nakoľko zástupca bytového podniku dve hodiny pred pojednávaním doručil na súd ďalšie listinné materiály, ktoré súd musel prijať, nakoľko dokazovanie nebolo ešte sudkyňou riadne ukončené. Aj keď právny zástupca žalobkyne namietal istú formou obštrukcie, súd nemal inú možnosť ako pojednávanie odročiť . Samozrejme, z hľadiska očakávaného rozsudku v prospech žalobkyne sa podobná situácia dala očakávať, keďže plnú zodpovednosť za dianie v Bytovom podniku nesie súčasný primátor Miloš Tamajka, ktorému rozsudok by v nadchádzajúcich voľbách veľmi poškodil. Aj keď ho v tejto súdnej veci v prípade prehry viackrát poslanci vyzývali na prijatie osobnej zodpovednosti, Tamajka zostal nemý a tak prípadné škody vo výške niekoľko desiatok tisíc bude s najväčšou pravdepodobnosťou znášať Bytový podnik, inými slovami zložia sa naňho obyvatelia bytových domov. Podobná situácia je aj v ďalších súdnych procesoch, tentokrát s bývalými zamestnancami Mestského úradu. Tu však nejde o desiatky ale o stovky tisíc, ktoré v prípade prehry bude hradiť mesto Piešťany.