O post primátora Piešťan bude bojovať rekordný počet kandidátov.

Do novembrových komunálnych volieb sa prihlásilo až 10 záujemcov o post primátora Mesta Piešťany. Kandidáti museli splniť všetky podmienky ustanovené v Zákone 180/2014 a odovzdať kandidačné listiny najneskôr do 11.9.2018.

Za straníckeho kandidáta podávala kandidátnu listinu politická strana, alebo koalícia strán prostredníctvom svojho splnomocnenca, ktorý ju odovzdal zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. Nezávislí kandidáti, či už za poslancov alebo primátora, museli svoje kandidátne listiny odovzdať aj s podpisovými listinami s minimálne 500 podpismi od občanov starších 18 rokov s trvalým bydliskom v Piešťanoch.

Volebná komisia následne skontroluje všetky zákonom dané náležitosti odovzdaných kandidačných listín a v prípade splnenia všetkých podmienok, kandidátov zaregistruje do nadchádzajúcich volieb. Podľa našich informácii, jeden z uchádzačov o post primátora nedodal potrebný počet podpisov k svojej kandidačnej listine a preto nebude zaregistrovaný volebnou komisiou. Z tohto dôvodu sa bude uchádzať o primátorskú stoličku 9 kandidátov. Definitívne rozhodnutie vydá volebná komisia vo štvrtok po svojom zasadnutí.

A tu je zoznam kandidátov, ktorí sa uchádzajú o post primátora Piešťan na nasledujúce volebné obdobie:

Meno kandidáta

Zamestnanie

Politická príslušnosť

CHUDÝ Roman

advokát

Nezávislý kandidát

JANČOVIČ Peter

enviromentalista

Nezávislý kandidát

JURIŠ Miroslav

programátor

ĽS Pevnosť

POLONSKÝ Stanislav

dôchodca

Národná koalícia

SVRČEKOVÁ Zuzana

manažérka

Nezávislý kandidát

TAMAJKA Miloš

súčasný primátor Piešťan

Nezávislý kandidát

VALO Martin

súčasný viceprimátor Piešťan

Nezávislý kandidát

VAVRÍK Samuel

podnikateľ

Nezávislý kandidát

VERMEŠ Pavol

vedúci právneho odd MsÚ PN

Nezávislý kandidát

 

Podľa našich informácií o poslanecký mandát sa bude v nadchádzajúcich voľbách uchádzať až 62 poslancov.

info: FB/internet