Novým predsedom dozornej rady Bytového podniku sa stal Michal Hynek.

Zmeny v orgánoch Bytového podniku pokračujú aj tento rok. Po decembrovom nečakanom odvolaní dlhoročnej konateľky Evy Kollárikovej, bol do tejto funkcie zvolený Pavol Vermeš. Zároveň bol odvolaný aj člen a predseda dozornej rady v jednej osobe Martin Cifra, ktorého vystriedal Matúš Kromholc (ako člen DR). Všetky zmeny sa udiali potom, čo primátor Tamajka neuznal pôvodné zloženie Valné zhromaždenia z poslancov mestského zastupiteľstva a stal sa jeho jediným členom. Tamajka tento krok vykonal na popud Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý namietal porušenie ustanovení Obchodného zákonníka v tom, že právomoci Valného zhromaždenia vykonávalo mesto Piešťany prostredníctvom poslancov mestského zastupiteľstva a nie prostredníctvom štatutárneho orgánu mesta, ktorým je primátor.

V pondelok zasadla dozorná rada Bytového podniku, aby zvolila svojho predsedu. 5 členná rada zložená z poslancov Denisa Kristeka, Matúša Kromholca, Petra Tremboša, Michala Hyneka a Andreja Klapica nakoniec vybrala zo svojich radov zástupcu primátora – Michala Hyneka. Podľa našich informácii Denis Kristek aj Peter Tremboš, ktorí boli pôvodne navrhovaní na túto funkciu, ju odmietli. Touto voľbou bola obsadená aj posledná kľúčová funkcia v Bytovom podniku.

Rekapitulácia:

Valné zhromaždenie – Miloš Tamajka (jediný člen)

Konateľ – Pavol Vermeš

Predseda dozornej rady – Michal Hynek

Ďalšie personálne zmeny v Bytovom podniku by sa mali udiať o niekoľko týždňov, keďže januárové mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva prijalo uznesenie o vyhlásení výberového konania na post riaditeľa tejto obchodnej spoločnosti.