Novým viceprimátorom má byť Michal Bezák.

Na pondelkovom stretnutí novozvoleného primátora Petra Jančoviča s poslancami bolo na programe okrem iného aj obsadenie mestskej rady a postu viceprimátora mesta.  Mestská rada tvorená poslancami sa volila tajným hlasovaním, pri ktorom boli vybratí nasledovní členovia: Iveta Babičová, Andrej Klapic, Remo Cicutto, Jozef Drahovský a Michal Bezák.

Nakoľko je voľba viceprimátora v plnej kompetencii primátora Petra Jančoviča, diskusia v poslaneckom zbore k tejto téme bola bezpredmetná a poslanci ju zobrali len na vedomie. Podľa rozhodnutia nového primátora Petra Jančoviča, jeho zástupcom sa stane Michal Bezák, ktorý sa ujme funkcie na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva.

Michal Bezák kandidoval na poslanca v I. volebnom obvode ako stranícky kandidát politickej strany SPOLU, pričom získal 1166 hlasov a do poslaneckého zboru sa dostal z 15 miesta. 35 ročný absolvent Bohosloveckej fakulty UK Bratislava a Záhradníckej fakulty v Brne je podľa popisky ku komunálnym voľbám obchodným riaditeľom hotela v Trenčíne.

MT