Nové schránkové noviny začali s obhajovaním Tamajkovho establišmentu…

Prvý septembrový týždeň si mnoho domácností v Piešťanoch našlo vo svojich poštových schránkach prvé číslo dvojtýždenníka Piešťanské noviny, ktoré vydáva vydavateľstvo Petit Press, s redakciou so sídlom v Nitre. Toľko sa dá vyčítať z tiráže periodika, ktorého hlavný obsah tvoria príspevky a komentár obhajujúci konanie vedenia mesta a Bytového podniku a naopak útočí na poslancov, ktorí sa kriticky stavajú k establišmentu samosprávy. Pod všetkými týmito príspevkami je podpísaná Denisa Súcka – redaktorka, ktorú nikto v Piešťanoch nepozná a dokonca aj v materskej redakcii v Nitre sa s týmto menom nik nestretol. Podľa všetkého, fantómová autorka textov sa buď hanbí za svoje články, alebo by sa odhalením svojej identity novinový papier používal už len na vystielanie odpadkových košov. Samotné texty sú veľmi tendenčné až jednostranne zaujaté, ako by to písal niekto z kancelárie primátora Tamajku.

Asi nechcene sa v textoch nachádzajú aj humorné state, ktoré majú u čitateľa navodzovať prácu miestnej, zabehnutej redakcie . Napríklad, keď sa Denisa Súcka odvoláva na rozhorčenú mamičku, ktorá sa mala redakcii ozvať s ponosom na stav chodníka na ulici Pod Párovcami. Podobné lacné fabulácie majú navodzovať verejnú potrebu riešiť problém, ktorý bol zhodou okolností prerokovávaný na ostatnom mestskom zastupiteľstve. Mimochodom, do akej redakcie prišiel tento ponos, keď periodikum v Piešťanoch vyšlo v týchto dňoch po prvýkrát už autorka neuvádza.

Všetky články neznámej Denisy Súckej sú svojou štylizáciou a účelovým obsahom na míle vzdialené úrovni článkov, vychádzajúcich pod hlavičkou Petit Pressu – najväčšieho vydavateľského domu na Slovensku.

Aj keď noviny majú mať podľa informácií z nitrianskej redakcie inzertný charakter, prvé vydanie neobsahuje jedinú reklamu. Preto je možné, že inzerciou sú samotné články, ktoré tým pádom neprechádzajú úpravou a sú zverejňované v plnom, nezmenenom znení bez toho, že by sa Petit Press akokoľvek stotožňoval s obsahom periodika. Zostáva len otázkou, kto takúto „inzerciu“ platí…

MT