Nové opatrenia v Nemocnici Alexandra Wintera Piešťany a pripravenosť na pandémiu koronavírusu