Nová jedáleň na ZŠ E.F. Scherera je už v prevádzke.

V stredu, 30. septembra bola po troch mesiacoch slávnostne daná do prevádzky novozrekonštruovaná jedáleň na základnej škole E.F. Scherera. Okrem stavebných prác sa menila kompletná technologická čas kuchyne, včítane vzduchotechniky, elektrických , vodovodných a kanalizačných rozvodov. Pribudol aj nový jedálenský mobiliár, ktorý dotvoril komplexnosť prepotrebnej obnovy tohto stravovacieho zariadenia (viac vo videoreporte)

MT