Nitrianska bude celý mesiac v jednom smere uzavretá. Vymieňajú odvodňovacie žľaby.

Vo štvrtok začala plánovaná oprava všetkých odvodňovacích žľabov na Nitrianskej ulici, ktoré boli za 7 rokov od ich osadenia značne poškodené. Stavebné práce pozostávajú z kompletného odstránenia pôvodných betónových vpustí a ich následnej výmeny s prepojením na jestvujúcu kanalizáciu. Celá obnova je rozdelená do 3 etáp, pri ktorých bude doprava, vždy len v jednom smere úplne uzavretá. Okrem Nitrianskej sa obnova týka aj žľabov pri spomalovačoch na Teplickej ulici.

Celá rekonštrukcia vyjde mesto Piešťany na necelých 34 tis eur s tým, že všetky stavebné práce budú ukončené do Vianoc, samozrejme tohto roku.

Kým na Nitrianskej sa začína, na Sládkovičovej sa zdá, že končia. V stredu cestári zaplátali asfaltom 5 dier po výmenách vodovodných uzáverov, ktoré značne poškodili celistvosť novozrekonštruovanej komunikácie. Kým v minulosti bolo dobrým zvykom osádzať na dokončené stavby mosadzné tabuľky s menom zhotoviteľa, na Sládkovičovej nájdete leda tak podpis babráctva, či už priamo na asfalte, alebo na neexistujúcich parkovacích miestach s cyklotrasou.

Etapy stavebných prác:

  1. etapa – oprava odvodňovacích žľabov situovaných pri spomaľovacích prahoch Nitrianska – jazdný pruh pred objektom Aupark od okružnej križovatky Teplická – Námestie slobody po okružnú križovatku Nitrianska – Nálepkova

2. etapa – oprava odvodňovacích žľabov situovaných pri spomaľovacích prahoch Nitrianska – jazdný pruh v smere od okružnej križovatky Nálepkova – Nitrianska po okružnú križovatku Teplická – Námestie slobody

3. etapa – oprava odvodňovacích žľabov situovaných pri spomaľovacích prahoch Teplická

(zdroj: Mesto Piešťany)


Zrekonštruovaná Sládkovičova ul. má nedostatky aj vďaka poslancom… ( z 12.11.2017)

Sládkovičovu opäť rozkopali… Už po tretíkrát od kompletnej obnovy. ( z 15.11.2017)