Nezamestnanosť v okrese Piešťany je dlhodobo pod 2%.

Podľa Štatistického úradu a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny má okres Piešťany dlhodobo jednu z najnižších evidovaných nezamestnaností na Slovensku s hodnotou pod 2%. Kým celoslovenský priemer za I. štvrťrok 2019 po prvýkrát klesol pod 5%, ukazovateľ priemernej  miery nezamestnanosti v okrese Piešťany za celý minulý rok (2018) bol len 1.84% (u mužov predstavoval 1.68 a u žien 2.03). Najvyššia miera ľudí bez zamestnania v našom regióne bola zaznamenaná v roku 2001 (11%) a počas celosvetovej krízy v roku 2013 (9.44%)  V rámci Trnavského kraja sa náš okres zaraďuje na 3. miesto za okresy Hlohovec a Galanta.

Apríl 2019

Územie

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ
(v %)

MIERA EVIDOVANEJ nezamestnanosti

(v %)

Dunajská Streda

3.32

2.24

Galanta

2.56

1.98

Hlohovec

2.52

1.88

Piešťany

2.80

1.99

Senica

4.94

4.14

Skalica

2.94

2.46

Trnava

2.56

2.01

Trnavský kraj

3.03

2.12

 

SÚ SR