Nestor Orgánových dní v Piešťanoch nevynechal ani jubilejný 20. ročník

V Dome Umenia opäť predviedol svoj talent jeden z najstarších členov umeleckej rodiny Orgánových dní v Piešťanoch – David di Fiore.
V jeho podaní zazneli umelecké diela známych skladateľov. Na úvod orgánového koncertu si hostia mohli vypočuť niekoľko kompozícii Georga Friedricha Händla a nechýbala ani Fantázia a fúga od Johana Sebastiana Bacha.
David di Fiore bol v Piešťanoch po prvý krát v roku 2000. Odvtedy naše mesto navštívil ešte 17 krát a vždy sa sem rád vracia.
Hoci hovoríme o profesionálovi, svoje prípravy na vystúpenia nepodceňuje.
Program dvadsiateho ročníka Orgánových dní v Piešťanoch samozrejme pokračuje a na hostí čaká ešte niekoľko slovenských i ruských interpretov.