Neprispôsobiví obyvatelia bytoviek môžu byť po novom sankcionovaní.

Bytové domy, ktoré za ostatné roky prechádzajú rozsiahlymi rekonštrukciami, či už v podobe zateplenia, výmeny okenných výplní, výťahov prípadne stupačkových rozvodov sa neraz bortia aj s úplne opačnými neduhmi, akými sú poškodzovanie spoločných častí a zariadení domu od neprispôsobivých obyvateľov. Práve pre tento pomerne rozšírený jav, bola koncom minulého roka prijatá novela zákona č. 182/1992 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá rieši udeľovanie sankcií za porušovanie prijatého domového poriadku. Po novom, rozhodnutie prijaté na schôdzi nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov je bez výnimky záväzné pre každého obyvateľa.

V prípade, ak je napríklad majiteľom bytu v bytovom dome neprispôsobivý vlastník, ktorý fajčí v spoločných priestoroch, necháva výkaly svojho domáceho miláčika v spoločných priestoroch alebo inak znečisťuje alebo poškodzuje bytový dom, bude takýto vlastník môcť byť sankcionovaný pokutou, ktorej výška bude uvedená v domovom poriadku. (viac vo videoreporte)

MT