Nástrahy Winterovej ulice.

Winterova ulica bude podľa všetkého aj tento rok zápasiť s hustou premávkou, hlavne detských cyklistov. Na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva poslanci žiadali prijať také opatrenia, aby sa situácia z minulého roka neopakovala. Podľa zástupcu náčelníka mestskej polície Petra Gogola zabezpečiť dodržiavanie tohto zákazu je skoro nemožné (…Gogol).
Nie len cyklisti môžu ohrozovať  chodcov na pešej zóne, ale aj padajúce predmety z fasád prípadne zo striech domov. Kým bývalý hotel Lipa už svojim vzhľadom vyzýva okoloidúcich chodcov na zvýšenie opatrnosti, pri iných domoch na Winterovej ulici môže prísť k úrazu tak povediac bez varovania. Zvetrané a popraskané omietky, fasádne ozdoby, ale aj kovové predmety svojim pádom môžu spôsobiť nepríjemný úraz. Sú však aj také, ktorých odtrhnutie by mohlo mať fatálne následky.

V úvodzovkách okrasné balkónové konzoly, ktoré držia len na skorodovaných drôtoch rieši už aj Radnica. Úrad vykonal štátny stavebný dohľad a následne vyzval vlastníka nehnuteľnosti k zabezpečeniu stavby (viac vo videoreporte).