Na Winterovej ulici začala rekonštrukcia plynového vedenia.

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. začala koncom februára s rekonštrukciou plynového vedenia na Winterovej ulici, ktorá bola plánovaná už niekoľko rokov. V rámci obnovy jestvujúcich rozvodov a prípojok, budú počas dvoch až troch mesiacov prebiehať montážne práce, pričom k celkovej odstávke plynu vo všetkých nehnuteľnostiach dôjde v polovici marca s dobou trvania maximálne štyroch týždňov. Aj keď začiatok prác vyšiel na najchladnejšie obdobie tejto zimy, termín vychádzal z požiadavky mesta, aby prvá etapa rekonštrukcie bolo dokončená najneskôr do otvorenie letnej kúpeľnej sezóny. Našťastie, prebiehajúce práce nevyžadujú rozkopávky po celej dĺžke Winterovej ulice, ale len lokálne výkopy, cez ktoré bude vťahované plynové vedenie. Počas prác budú všetky výkopy riadne označené a ohradené, aby nedošlo k akýmkoľvek zraneniam obyvateľov alebo návštevníkov mesta.

MT