Na Gymnáziu v Piešťanoch svieti červený semafór.

Dvaja zo študentov Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, boli pozitívne testovaní na COVID-19.  V súvislosti s týmito potvrdenými prípadmi ochorenia prijala škola metodické usmernenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave proti zabráneniu ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19 a dočasne prerušila vyučovanie v dvoch triedach. Toto opatrenie bude v platnosti do 10.10.2020. Vyučovanie študentov z týchto dvoch tried bude prebiehať dištančnou formou. Študenti ostatných tried pokračujú v riadnom vyučovaní.

gypy