Muzikál Matúš Čák Trenčiansky rockovejší ako pred desiatimi rokmi

Na scéna Domu umenia Piešťany sa v piatok 25. októbra odohral príbeh plný radosti, nenávisti, zlosti, smútku, lásky a smiechu. Predstavenie Matúš Čák Trenčiansky v najnovšom muzikálovom spracovaní priblížilo temné obdobie bojov na území Slovenska v 14. storočí. Tajuplný príbeh o pánovi Váhu a Tatier v hlavnej úlohe s českou muzikálovou hviezdou Jiřím Zonygom, s hudbou Ľuba Horňáka a libretom Jakuba Nvotu bol súčasťou festivalu Piešťanské rendezvous.
Príbeh o slávnom bojovníkovi a krutom vládcovi veľkej časti slovenského územia Matúšovi Čákovi Trenčianskom mal u divákov veľký úspech. Muzikál ukázal osobnosť z našich dejín ako feudála nezávislého od uhorskej moci, ale aj muža, ktorý sa dokáže zamilovať. V najnovšom spracovaní je kus histórie, ale situácie a motivácie sú stále aktuálne. Postavu prospechárskeho intrigána si zahral herec Peter Kočiš.
Postavu kráľa Karola Róberta si zahral mladý spevák Martin Harich.
Okrem pátosu, ktorý patrí k historickým témam, v muzikáli nechýba zábava a vtipné herecké pasáže.
Bohatú výpravu na javisku dopĺňala skupina historického šermu. Hercov a spevákov diváci v závere ocenili dlhotrvajúcim potleskom a standing ovation.