Mikuš: Likvidácia spol. Letisko Piešťany, a.s. ešte neznamená likvidáciu letiska.

Informácia o možnom zániku letiska Piešťany, ktorú sme pred časom priniesli sa potvrdila a na zvolanom valnom zhromaždení koncom novembra budú akcionári rozhodovať o jeho likvidácii. Pre množstvo nezodpovedaných otázok v tejto veci predstúpil pred novinárov po stredajšom zasadnutí zastupiteľstva Trnavského kraja jej predseda Tibor Mikuš. Ako však sám povedal, proces likvidácie môže byť zvrátený len pri zabezpečení mimoriadnej dotácie, alebo príchodu investora, ktorý bude vykrývať každomesačné straty (viac vo videoreporte).

Letisko Piešťany – interpelácie poslancov (zasadnutie zastupiteľstva TTSK, z 9.11.2016)