Mestské zastupiteľstvo Piešťany (záznam)

Zasadnutie zastupiteľstva Piešťany, externý link pre mobilné zariadenia)