Mesto žiada majiteľov vozidiel o ústretovosť pri zabezpečovaní jarného čistenia komunikácií.

Celomestské čistenie komunikácií, chodníkov, parkovísk a verejných priestranstiev, ktoré prebieha od začiatku marca v súlade interným harmonogramom prác si na niektorých úsekoch vyžiadalo samostatný prístup. Ide o ulice s množstvom pozdĺžnych a priečnych parkovacích miest, ktoré sú na sídliskách permanente vyťažené odstavenými autami. Služby mesta Piešťany, ktoré zabezpečujú celomestsnké čistenie komnikácií zverejnili pre tieto úseky samostatný harmonogram odstraňovania zimného posypového materiálu a v dostatočnom predstihu prostredníctvom vertikálnych oznamovacích tabúľ informovali majiteľov zaparkovaných vozidiel o nutnosti uvoľnenia komunikácie. Aj napriek masívnej informačnej kampani zostalo niekoľko áut blokovať čistené úseky. Mechanizmy vykonávajúce jarnú údržbu musia zaparkované autá obchádzať a efekt čistenia sa sčasti míňa účinku. Na druhej strane treba aj vyzdvihnúť ústretovosť prevažnej väčšiny majiteľov áut, ktorí podľa pokynov preparkovali svoje vozidlá.

Služby mesta Piešťany aj samotný mestský úrad opäť dôrazne vyzívajú všetkých majiteľov vozidiel o ústretovosť pri zabezpečovaní odstraňovania nečistôt, ktoré práve spočíva v uvoľnení parkovacích miest pre čistiacu techniku.

A tu je harmonogram čistiacich prác:

15. týždeň 10.4.2019 A. Trajan č. 4 – po otoč autobusu
11.4.2019 M. Bela č. 2 – po otoč autobusu
12.4.2019 E. F. Scherrera komplet
16. týždeň 15.4.2019 A. Dubčeka  + Vážska ulica
16.4.2019 Javorová, 8. Mája, Komenského
17.4.2019 Bratislavská, Gaštanová
18.4.2019 Staničná ulica
17. týždeň 23.4.2019 A. Hlinku od Sasinkovej po autobusovú stanicu
24.4.2019 A. Hlinku od autobusovej stanice po Sasinkovú ulicu
25.4.2019 Parkovisko Lipová ulica za OD Kocka
26.4.2019 Sídlisko Pentagon komplet
18. týždeň 29.4.2019 Bellušova ulica + Valová ulica
30.4.2019 Sídlisko N. Teslu + sídlisko Kanada