Mesto vysúťažilo dočasný pútač za 1080 eur. Miestna firma by ho spravila za 250.

Mesto Piešťany aj naďalej pokračuje v obstarávaní vecí a tovarov takmer výlučne formou prieskumu trhu, čomu potom zodpovedajú aj niektoré nadnesené sumy. Najnovšie si Radnica objednala výrobu a osadenie dočasného pútača a stálej tabule pre projekt „Zberný dvor“ za celkové náklady vo výške 1656 eur..

Podľa zverejnených informácií na web-stránke mesta, prvá časť objednávky je už spravená a osadená na stene bývalého Zväzarmu, kde sa má v blízkej budúcnosti vybudovať Zberný dvor a neskôr aj Kompostáreň.

Informačná tabuľa vo veľkosti približne 2×1 meter s joklovým rámom stála mesto 1080 eur aj s DPH. Keď sme oslovili miestne firmy s požiadavkou na ocenenie takejto tabule aj s jej osadením, dostali sme sa na cenu 250 eur. Nakoľko na webe mesta nie je zverejnená kompletná objednávka, ale len jej stručný popis, nie je jasné, čo na tomto dočasnom pútači môže stáť toľko peňazí. Jedine, že by to bol prevoz, nakoľko zhotoviteľ je až z Bytče a za dodávku by si účtoval až 800 eur.

MT