Mesto vymení do konca roka 450 žiariviek verejného osvetlenia