Mesto potvrdilo odvolanie Vermeša z funkcie konateľa v BP.

Valné zhromaždenie spoločnosti prostredníctvom primátora mesta s účinnosťou od 22.12.2017 odvolalo jedného z konateľov spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o., a s účinnosťou od 8.1.2018 aj predsedu a člena dozornej rady spoločnosti.

JUDr. Pavol Vermeš, PhD., bol vymenovaný za dočasného konateľa v decembri 2016, do času, kým bude vybraný nový riaditeľ spoločnosti. Počas roka 2017 nastúpil na pozíciu riaditeľa Bytového podniku, s.r.o., Ing. Viliam Hubinský, CSc., ktorý sa stal zároveň aj konateľom spoločnosti a Bytový podnik si pod jeho vedením plní všetky svoje úlohy. Z tohto dôvodu bol dočasný konateľ JUDr. Pavol Vermeš, PhD., ktorý je zároveň aj vedúcim Oddelenia právnych a klientskych služieb Mestského úradu Piešťany, odvolaný.

Zmeny nastali začiatkom roka 2018 aj v Dozornej rade spoločnosti. Dňa 8. januára bol z postu predsedu dozornej rady odvolaný Mgr. Michal Hynek a z postu člena dozornej rady RNDr. Peter Tremboš, PhD. Za nových členov dozornej rady boli vymenovaní PaedDr. Ing. František Glos, PhD., a Jozefína Medová, ktorá zastupuje zamestnancov spoločnosti (odbory). Zmeny budú v Obchodnom registri SR zapísané v najbližších dňoch.

zdroj: Mesto Piešťany


Tamajka odvolal P. Vermeša z funkcie konateľa Bytového podniku. (z 27.12.2017)