Mesto dosiahlo rekord. Škoda len, že vo výške svojho dlhu.

Mesto Piešťany si na rôzne rekonštrukcie zoberie úver takmer 2.3 mil eur. Rozhodli o tom poslanci na svojom ostatnom májovom zasadnutí a zároveň z predložených ponúk vybrali aj bankový dom, ktorý  10 ročnú pôžičku poskytne. Aj keď všetky naplánované práce hradené z tohto úveru sú zahrnuté v kolónke s názvom investičné akcie, žiadne novinky v podobe bazénov, vodných ihrísk, sociálnych zariadení alebo iných pre občanov a návštevníkov zaujímavých a žiadaných stavieb nečakajte. Možno okrem budovania parkovísk na riešenie statickej dopravy na sídliskách Trajan a Juh a na uliiach Vrbovská a Kukorelliho, ale aj pri nich by sa našlo množstvo odporcov proti betónovaniu zelene.

Okrem spomenutých parkovísk s rozpočtom takmer 300 tis ide na obnovu komunikácií ďalší milión eur včetne chodníkov na Bratislavskej a Sasinkovej + kompletná rekonštrukcia ulíc Štúrovej a Rastislavovej. 

Na nákup automatickej rampy na parkovisku Nálepková ide 50 tis, na obnovu citylight-ov 15 tis, 220 tis sa ujde školám včetne prepotrebnej rekonštrukcie fasády ZUŠ-ky na Teplickej, a aj tenisová hala sa dočká obnovy strechy za 70 tis. Životné prostredie si polepší 283 tis určených na výsadbou stromov, rekultiváciu potoka Dubová, obnovou ďalších detských ihrísk a väčšia časť pôjde na výdavky spojené s budovaním zberného dvora.

Pri odpočtoch plánovaných prác treba spomenúť aj každoročné zaťaženie mestskej kasy o nové splátky úveru, ktoré predstavujú 220 tis eur. Nebudú to však jediné peniaze, ktoré budú prúdiť z rozpočtu mesta na splácanie jeho dlhu. Podľa aktuálnych sadzieb, ročná splátka pri celkovej zadĺženosti mesta bude predstavovať až milión stosedemdesiattisíc eur.

Aj keď dlh mesta vo výške 5.9 mil vyjadrený percentuálnou zadĺženosťou voči bežným ročným príjmom vychádza na 30%, čo je stredná úroveň maximálneho zákonom povoleného dlhového zaťaženia samosprávy, z historického hľadiská to tak ružovo už nevyzerá. Mesto Piešťany totiž dosiahne s novým úverom v peňažnom vyjadrení najvyššiu zadĺženosť vo svojej histórií a druhú najvyššiu vo vzťahu k bežným ročným príjmom. 

Nezanedbateľný je aj fakt, že poslanci rozhodli o zadĺžení práve v období, kedy im za 6 mesiacov končí mandát a splácanie nechávajú ako pozdrav pre nové zastupiteľstvo.

MT