M. Valo navrhuje zvýšiť Tamajkov plat na 3.427 eur.

Povinná jazda pri určovaní výšky platu primátora na nasledujúci rok sa blíži, rovnako ako aj vášnivá diskusia na sociálnych sieťach o jej opodstatnenosti. Ako už býva zvykom, aj tento rok návrh podáva viceprimátor mesta v sučasnosti reprezentovaný poslancom Martinom Valom, ktorého si vybral Tamajka po neslávnom odchode Michala Hyneka.

Minimálny plat primátorov určuje zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, ktorý stanovuje jeho výšku ako súčin priemeru mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok a koeficientu 2.89, čo predstavuje celkovú výšku 2.636 EUR.

Tamajka od nástupu do funkcie primátora poberá tento minimálny možný plat, ktorého navýšenie mohli a samozrejme stále môžu upraviť poslanci mestského zastupiteľstva až o 70% . Aj napriek každoročnému predkladaniu návrhu zo strany Michala Hyneka na zvyšovanie Tamajkovho platu s priloženou bohatou dôvodovou správou, poslanci nenašli jedinú zásluhu v práci primátora, ktorá by zakladala právo na prehodnotenie výšky jeho výplaty.

Aj aktuálna dôvodová správa z pera Martina Vala uvádza zásluhy, ktoré si zaslúžia navýšenie platu o 30% na celkovú sumu 3.427 eur:

  • realizácia 10 z 37 podaných projektov financovaných z fondov európskej únie, ďalej
  • zablokovanie pozemkov letiska v prospech mesta Piešťany za neuhradenú daň z nehnuteľností a nakoniec z pohľadu Vala asi najdôležitejší argument:
  • porovnanie Tamajkovho platu s platmi iných primátorov

Ak by bola dôvodová správa kompletná, mala by obsahovať aj iné „zásluhy“ Tamajku, ktoré by však vonkoncom nezakladali právo na zvyšovanie platu,  ale skôr naopak, zosobňovali by škody napáchané jeho establišmentom počas ostatného roku.

Odhliadnuc od netransparentných súťaží, cez zdecimovaný stavebný úrad až po prebiehajúce spory s vyhodenými pracovníkmi úradu, bol tento rok okorenený, podľa prokuratúry, nezákonnou personálnou rošádou v Bytovom podniku, ktorá môže vyjsť mesto naozaj veľmi draho. Pokiaľ by sa v prebiehajúcom súdnom spore dokázalo, že nový konateľ bol zvolený nezákonne, všetky nim podpísané zmluvy by boli neplatné. Na margo týchto sporov sa núka jedno riešenie, ktoré navrhol poslanec Beňačka, a síce, že všetky dôsledky či už trestnoprávne alebo aj finančné by mal znášať sám Tamajka.

Možno práve toto je pravý dôvod zvyšovania Tamajkovho platu, aby v prípade prehratých sporov mal z čoho uhrádzať zosobnené škody…

MT