Lipa sa dá orezať aj takto. Ako sa vám to páči?

V Piešťanoch za ostatné roky prebehlo niekoľko revitalizácií uličného stromoradia, či už s celkovou náhradnou výsadbou s odstránením pôvodných drevín, ako na Sládkovičovej ulici, alebo len čiastočnou výsadbou, tak ako sa to udialo pred desiatimi rokmi na Radlinského. Poškodené stromy boli nahradené zväčša lipami, javormi a jaseňami, ktoré sa najlepšie hodili do jestvujúcej druhovej skladby drevín.

Staroslivosť o tieto stromy vykonávajú pracovníci služieb mesta Piešťany aj vďaka ktorým sa všetky novovysadené stromy ujali.

Žiaľ, okrem vyškolených zamestnancov Služieb sa do „revitalizácie“ pustil aj jeden z obyvateľov Radlinského, po ktorého zásahu zostal zo stromu len dvojmetrový kmeň. Svojim neodborným orezom rozvetvených konárov priamo na päte koruny vystavil stromu predčasný úmrtný list. Kým vŕba alebo agát by tento zásah v pohode prežil, lipa už takúto schopnosť nemá a v krátkej dobe vyschne…

Na základe oznámenia občanov Mestská polícia danú vec zdokumentovala a posunula na odbor životného prostredia, kde prebehne konanie pravdepodobne s udelením pokuty.