Letisko Piešťany dosiahlo prevádzkový zisk.

Letisko Piešťany, ktoré za ostatné roky prešlo množstvom zmien, či už v menežmente vedenia, tak aj v letovej prevádzke, zverejnilo hospodárske výsledky za rok 2021. Z nich vyplýva, že výnosy dosiahli 1.406 tis EUR, z toho vlastné tržby predstavovali takmer 630 tis. V porovnaní s rokom 2020 ide o nárast výnosov o 57 %, a nárast vlastných tržieb až o 156 %. Výsledok hospodárenia pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA) predstavoval bezmála 190 tis. EUR. Naopak, po započítaní daní, úrokov a odpisov vykázalo Letisko záporný hospodársky výsledok vo výške 108 405 eur, čo je o 63 % menej ako predchádzajúci rok. /viac vo videoreporte/

MT, TTSK