Kuriozita: O rozpočte mesta budú rozhodovať starí poslanci, ale až po komunálnych voľbách.

Len 2 dni pred plánovaným zasadnutím posledného mestského zastupiteľstva zmenil primátor Tamajka jeho termín.

Podľa webovej stránky mesta bolo zasadnutie preložené z 31.októbra 2018 na 15.november, čo je 5 dní po konaní komunálnych volieb. Samozrejme, pokiaľ by išlo o slávnostné (rozlúčkové) zasadnutie, nebolo by na tom nič mimoriadne, ale nakoľko sa v programe rokovania nachádza jeden z najdôležitejších bodov, akým je schvaľovanie rozpočtu mesta na budúci rok, ide o veľmi neštandardné rozhodnutie, ktoré vyvoláva množstvo oprávnených otázok.

Ide o to, že rozpočet mesta na nadchádzajúce obdobie (2019) budú schvaľovať aj tí  poslanci, ktorí v nadchádzajúcom volebnom období 2018-2022 už nebudú vykonávať mandát poslanca či už z dôvodu svojho rozhodnutia nekandidovať, alebo sa na základe výsledkov volieb do zastupiteľstva nedostali. Samozrejme, netýka sa to len poslancov, ale aj samotného primátora Tamajku, ktorý aj keď nemá hlasovacie právo, môže aktívne zasahovať do schvaľovacieho procesu. Netreba ani obšírne rozpisovať nepísané pravidlo uplatňujúce sa v takmer všetkých samosprávach na Slovensku, že po voľbách, po ktorých sa mení zloženie vedenia samosprávy sa nepristupuje k schvaľovaniu žiadnych významných záväzných nariadení, zásad alebo smerníc či podpisovaniu zmlúv a iných právnych dohôd, ktoré by zásadným spôsobom ovplyvňovali činnosť a chod samosprávy. Žiaľ, ako sa zdá, aj v tejto veci sú Piešťany na míle vzdialené štandardu dobre spravovanej samosprávy.

Vyjadrenie hovorkyne mesta A. Volekovej:

V zmysle Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. je v plnej kompetencii primátora zvolávať zastupiteľstvo. Nakoľko pôvodný termín pripadal na deň medzi dvoma štátnymi sviatkami, bolo MsZ primátorom mesta zvolané na 15. novembra 2018.

MT