Kúpeľný dom Irma má nové wellness.

Slovenské liečebné kúpele Piešťany zrekonštruovali a rozšírili v areáli kúpeľného domu Irma prevádzku wellness, ktorú v pondelok, 17. júna predstavili médiám a pozvaným obchodným partnerom. Autorsky sa na projekte podieľali architekti Maroš Varga a Christian Hoppe , ktorí citlivo zosúladili secesný ráz celého komplexu s najmodernejšími relaxačno –  terapeutickými zariadeniami a prvkami (viac vo videoreporte).

MT