Koronavírus: Nemocnica A. Wintera vyhradila oddelenie pre pacientov s koronavírusom.

Okrem nemocníc so štandardnými lôžkovými infekčnými oddeleniami sa na predpokladaný zvýšený výskyt ochorení na koronavírus pripravujú aj všeobecné zdravotnícke zariadenia, ku ktorým sa zaraďuje aj Nemocnica A. Wintera v Piešťanoch. Vyľudnený vstupný vestibul nemocnice, chodby, či čakárne začali zívať prázdnotou hneď po prijatí preventívnych opatrení na eliminácie možného šírenia koronavírusu.

Ortopedické oddelenie je uzavreté, ale akútni ortopedickí pacienti sú hospitalizovaní vo vyhradenej časti chirurgického oddelenia. Chirurgické, interné, gynekologické a detské oddelenie hospitalizujú pacientov s akútnymi ochoreniami,  pôrodnícke oddelenie pracuje v riadnom  režime bez obmedzenia.

Podľa primárky hematologického oddelenia Dr. Klepancovej, ktorá je členkou krízového štábu, aj piešťanská nemocnica prijala rad opatrení v súlade s usmerneniami  hlavného hygienika SR. Nemocnica pre tento účel vyčlenila samostatný lôžkový trakt v priestoroch rehabilitačného oddelenia, kde v prípade obsadenosti najbližších infekčných oddelení či už v Trnave alebo v Trenčíne dokážu hospitalizovať pacientov s pozitívnym testom na covid-19. Samozrejme, súčasťou oddelenia sú aj kyslíkové zariadenia pre pacientov s dýchacími problémami. Práve respiračná nedostatočnosť spôsobená obojstraným zápalom pľúc je najzávažnejším štádiom ochorenia spôsobeného  koronavírusom. V tomto stave pacientovi zlyháva dýchanie a je nutné ho pripojiť na plnú pľúcnu ventiláciu. Nemocnica má v súčastnosti k dispozícii 4 pľúcne ventilátory. V prípade nutnosti  možno pripočítať ďalšie 3, ktoré sú umiestnené na operačných sálach a štandardne slúžia pri operáciach pri podávaní celkovej anestézy.

Samozrejme, okrem prístrojov je dôležitá aj materiálna výbava v podobe pracovných ochranných pomôcok/ rúška, respirátory , rukavice, overaly, okuliare, návleky na obuv/  a dezinfekčné prostriedky. V tomto prípade sa všeobecný nedostatok citeľne dotýka aj nemocnice, ktorá v najbližšom čase po uistení vlády očakáva doplnenie vybavenia. Čo sa týka rýchlotestov na diagnostiku vírusu, tie nemocnica zatiaľ nemá. Všetky stery vykonané  po odsúhlasení RUVZ Trnava sú odvezené  do laboratórií  NRC v Bratislave .

Doteraz v nemocnici A. Wintera v Piešťanoch boli hospitalizovaní 2 pacienti s podozrením na koronavírus, ktoré sa však následným testom nepotvrdili.

Čo je však pre potreby nemocnice aktuálne najakútnejšie je nedostatok krvi. V súčasnosti darcovia prichádzajú len sporadicky a preto chýbajú všetky skupiny krvi. Preto aj týmto spôsobom nemocnica vyzýva a prosí darcov o pomoc.

MT