Koncert Slovenskej filharmónie bol veľkolepou bodkou za 64. mfP

Živijó alebo Happy Birthday Slovenská filharmónia – v Dome umenia Piešťany sa v pondelok 8. júla predstavila posledná jubilantka v rámci 64. ročníka Music Festivalu Piešťany. Festival sa tento rok zameral na jubileá. Koncert Slovenskej filharmónie venovaný 70. výročiu jej založenia bol vznešenou bodkou za slávnosťami vážnej hudby v Piešťanoch.
Vynikajúci klavirista Marian Lapšanský, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom nášho najslávnejšieho symfonického orchestra počas večera vystúpil ako sólista. V jeho podaní zaznel Mozartov koncert, preslávený aj vďaka Formanovmu filmu Amadeus, v ktorom toto klavírne dielo odznelo v záverečných titulkoch.
Po krátkej prestávke sa už sálou niesli tóny Bratislavskej omše Štefana Németha Šamorínskeho v podaní orchestra, zboru aj špičkových sólistov. Ide o unikátne dielo, ktoré bolo napísané za ťažkých podmienok počas 2. svetovej vojny. Filharmonický zbor ho na scénu priniesol v špeciálom koncerte asi v polovici 80. rokov.
2. najstarší festival na Slovensku píše svoju históriu už 64 rokov. Tento rok jeho niekoľko týždňovou atmosférou žili nielen ľudia v Piešťanoch, ale aj v Hlohovci a Novom Meste nad Váhom.
Kultúrne dianie vo veľkej sále počas leta na chvíľu utíchne. V druhej polovici augusta sa na scéne rozozvučí historický organ. Prvý organový koncert v rámci festivalu organovej hudby na Slovensku je v Dome umenia Piešťany na programe 16. augusta.