Kandidát na primátora Piešťan zneužil svoje postavenie vo svoj prospech.

Mestská obchodná spoločnosť Bytový podnik, ktorá v Piešťanoch spravuje cez 3.500 bytov a množstvo kotolní sa za ostatné dva roky často dostávala do pozornosti širokej verejnosti. Nie však svojim príkladným hospodárením, ale skôr naopak.

Podľa prokuratúry nezákonná výmena konateľky Evy Kollárikovej, ktorú tesne pred Vianocami v roku 2016 vystriedal Tamajkom dosadený Pavol Vermeš, odštartovala množstvo pochybných obstarávaní, neverejných súťaží, netransparentných nákupov či dokonca výmenu odborných pracovníkov. Táto mestská firma sa vymkla spod kontroly aj samotným poslancom, ktorých Tamajka ako členov Valného zhromaždenia neuznal a začal sám ako jednoosobové valné zhromaždenie vykonávať činnosť najvyššieho orgánu spoločnosti. Aj keď mestskému zastupiteľstvu priamo zo zákona vyplýva právo rozhodovania a nakladania s majetkom samosprávy, nevynímajúc ani obchodné spoločnosti mesta, Tamajka tieto práva ustanovené Zákonom o obecnom zriadení už takmer 2 roky ignoruje.

Následkom Tamajkovho výkladu Obchodného zákonníka sa na pozíciu konateľa Bytového podniku dostal mestský právnik Pavol Vermeš, ktorého tam svojvoľne dosadil bez akéhokoľvek výberového konania. Nie však na dlho, keďže ho už po roku odvolal. Za tento čas Pavol Vermeš stihol prijať novú organizačnú štruktúru, po ktorej muselo niekoľko odborných pracovníkov opustiť firmu a servis tepelného hospodárstva začala za takmer 50 tis eur mesačne vykonávať súkromná firma z Trnavy.

Obstarávania, neverejné súťaže, kúpy, predaje a opravy v týchto všetkých činnostiach sa objavovali pochybnosti s dodržiavaním princípov účelovosti, efektívnosti a hospodárnosti. Najnovšie nami odhalený biznis ešte viac dokresľuje spôsob riadenia tejto mestskej eseročky. Služobné auto dieslovú Škodu Octaviu v plnej výbave za nákupnú cenu približne 30 tis eur predal Bytový podnik po 10 rokoch za 1.500 eur, pričom podobné autá sa predávajú od 5 do 7 tis . To nie je však všetko. Ako bonbónik na torte pôsobí aj realizovaná oprava tohto auta za 1.400 eur týždeň pred samotným predajom, ktorú v plnej výške uhradil Bytový podnik (doplnené: suma bola neskôr preplatená ako poistná udalosť). Kto a ako stanovil a schválil bezkonkurenčnú cenu napovie až meno samotného konateľa, ktorým bol v tej dobe Pavol Vermeš. 

Minimálne podozrivo vyznieva aj skutočnosť, že predmetné auto doteraz používa Pavol Vermeš, ktorý však odmieta, že ide o rovnaké vozidlo. 

DOPLNENÉ: Aj keď Pavol Vermeš sa ohradil voči tvrdeniu o konflikte záujmov  a odmietol, že by vlastnil predmetné auto predané Bytovým podnikom, zjavne zavádza. Podľa našich zistení, vin code (identifikačné číslo auta) umiestnené pod čelným sklom vozidla používané P. Vermešom je identické s vin codom z technického preukazu Bytovým podnikom predávanej Škody Octavia. 

Tento jasne nevýhodný predaj (a hlavne dokázateľný)  by mal stačiť na vyvodenie osobnej zodpovednosti a aj na hĺbkový audit, ktorý skontroluje nakladanie s majetkom Bytového podniku, keďže informáciu o nevýhodnom predaji auta nenájdete nikde v štandardne zverejňovaných zmluvách, alebo faktúrach na stránke firmy. Aj z tohto dôvodu vzniká podozrenie, či podobných nevýhodných predajov a nákupov neprebehlo v tejto mestskej eseročke oveľa viac.

Apropo, keď sme pri tom vyvodzovaní osobnej zodpovednosti netreba ani zabúdať, že obaja aktéri zodpovední za chod Bytového podniku sú práve súčasní kandidáti na funkciu primátora Piešťan a svojimi predvolebnými sloganmi sa dokonca vyhrážajú Piešťancom, že môžu zájsť ešte ďalej:

P. Vermeš: „Piešťany donaha“,   M. Tamajka: „Poďme dokončiť zmeny“.

MT


Súvisiace:

Bytový podnik zaplatil takmer 42 tis eur pravdepodobne za liečbu stihomamu. (z 18.8.2017)