Jozef Beňačka sa vzdal poslaneckého mandátu!

Ku dňu 18.12.2017 sa poslanec mestského zastupiteľstva Piešťany MUDr. Jozef Beňačka vzdal svojho  mandátu. Ako pre nás uviedol:  „Kto už dlhšie sleduje komunálnu politiku, nepotrebuje odo mňa ďalší komentár k dôvodom môjho osobného rozhodnutia.“

Aj z krátkeho vyjadrenia J. Beňačku je zrejmé, že jeho rozhodnutie nebolo náhle a dozrievalo dlhšiu dobu. Môžme sa len domnievať, nakoľko k tomuto kroku prispelo aj ostatné mestské zastupiteľstvo, kde poslanci rokovali okrem rozpočtu aj o zákaze konania zábavnej šou „Krampuslauf – Pochod čertov“. Určite pre Beňačku nebolo jednoduché byť súčasťou zastupiteľstva a ustáť výsmech takmer celého Slovenska za predvedené divadlo v rámci rozpravy k Pochodu čertov, ktoré katapultovalo poslancov do úplne iného storočia.

V tomto volebnom období je to už tretí poslanec, ktorý sa vzdal svojho mandátu a tak po J. Jánošíkovi a E. Wernerovej opúšťa zastupiteľstvo aj pragmatický poslanec J. Beňačka.

Ako náhradník na uvolnené miesto nastúpi František Gloss, ktorý v utorok, 19.12.2017 prevezme od primátora Tamajku osvedčenie. Nový mandát F. Glossovi  začne zo zákona plynúť až po zložení sľubu na najbližšom zasadnutí ms. zastupiteľstva.

MT


Vyjadrenia poslancov ms. zastupiteľstva k plánovanému „Pochodu čertov v Piešťanoch“ (14.12.2017)