Jedna z cien predsedu TSK putovala aj do zariadení pre seniorov v Moravanoch nad Váhom

Od roku 2020 prežívame mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. V prvej a druhej línii neľahkého boja stáli najmä zdravotnícki pracovníci. Ako prejav vďaky a uznania ich koncom septembra ocenil samotný župan. Viac ako 240 jednotlivcov a kolektívov si počas dvoch dní prevzalo Cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja za pôsobenie v prvej línii boja proti šíreniu ochorenia COVID-19. Jednou z ocenených bola aj Mgr. Daniela Bujnová, ktorá pracuje ako vedúca opatrovateľského tímu v Zariadení pre seniorov Moravany nad Váhom.
Pod vedením Mgr. Danieli Bujnovej boli realizované včasné a účinné protipandemické opatrenia, vďaka ktorým boli klienti chránení pred ochorením. To boli zrejme najdôležitejšie kroky, ktoré sa prejavili tak, že Zariadeniu pre seniorov Moravany nad Váhom sa Covid-19 akoby úplne vyhol.
To, že sa v tomto Zariadení pre seniorov v podstate Covid neprejavil nie je jedinou veľkou výhodou tohto zariadenia. Starostlivosť spojenú s neuveriteľnou empatiou cítia klienti každý deň. Zamestnanci zariadenia pristupujú k jednotlivým klientom, tak aby ich čo najviac ostalo stále aktívnych a tvorivých, čo prispieva k spokojnosti klientov ale aj k ich dobrému mentálnemu zdraviu.