Jeden z odobratých koní z piešťanskej farmy Cawalero musel byť utratený

Podľa naších informácii, jeden z koní, ktoré boli veterinárnou správou odobraté z farmy Cawalero musel byť z dôvodu predchádzajúcej zanedbanej starostlivosti utratený.

Celý prípad začal podnetom na podozrenie z týrania zvierat na tejto farme nachádzajúcej sa na Bodone v Piešťanoch. Dňa 27. januára 2016 došlo k šetreniu stavu zvierat za účasti zástupcov Regionálnej veterinárnej správy a za asistencie polície.
Podľa Jána Šišku z veterinárnej správy bol podnet oprávnený a preto nariadil odobratie všetkých zvierat. Kým psy boli okamžite prevezené a umiestnené do náhradnej starostlivosti, pre kone bol zabezpečený odvoz až 5. februára.

Kone boli vyšetrené a obhliadajúci veterinár potvrdil nefunkčnosť pravého oka u jedného z koní, ktorého príčinou mohlo byť jednoduché zanedbanie starostlivosti.
V karanténnej stanici bola nasadená liečba proti vonkajším a vnútorným parazitom a bola prevedená preventívna vakcinácia.

Po viac ako štyroch mesiacoch po odobratí tmavší 24-ročný kôň v náhradnej starostlivosti musel byť z dôvodu predchádzajúceho zanedbania starostlivosti utratený.

Podľa vyjadrenia Veterinárnej správy, kone budú vydané na základe právoplatného rozhodnutia pôvodnej majiteľke. Toto rozhodnutie bolo prijaté na základe prísľubu majiteľky, že sa o zvieratá bude príkladne starať.

Súvisiace reporty:

Videoreport z 8.2.2016

Videoreport z 27.1.2016