Invázne rastliny máme aj v Piešťanoch, našťastie okrem prudko jedovatého boľševníka.

 

Letné teploty na juhu Slovenska a aj v Piešťanoch sa za ostatné roky pomaly približujú štandardom subtropického pásma. Podľa klimatológov, súvisí to s globálnym otepľovaním planéty, s ktorým prichádza aj k častejšiemu výskytu nepôvodných rastlinných a živočíšnych druhov v našom regióne. Pred pár mesiacmi rezonoval v miestnych médiách výskyt medveďa neďaleko Piešťan a minulý týždeň sa zasa „špacíroval“ Medvedík čistotný po Kúpeľnom ostrove. Oba tieto  prípady však nijak nesúvisia s otepľovaním ale skôr s urbanistickou činnosťou človeka.

Nie len teploty a výskyt zvierat sú lakmusovým papierikom upozorňujúcim na klimatické zmeny, ale aj flóra okolo nás. Napríklad melónom, pôvodne dovezených do Európy z Afriky a neskôr ponúkaných v našich končinách výlučne sklenníkovými pestovateľmi z južného Slovenska, sa začalo dariť aj v Piešťanoch, a to aj bez zvýšenej starostlivosti. Na jednej z ulíc v Piešťanoch si dokonca rastie priamo na chodníku. Samozrejme, nie len obľúbené ovocie a zelenina prichádzajú do našich končín, ale aj tzv. invázne druhy, ktorých výskyt ohrozuje pôvodnú flóru. V Piešťanoch sú z drevín najviac rozšírené pajaseň žliazkatý a javorovec jaseňovitý, ktoré pravidelne pracovníci služieb mesta Piešťany likvidujú. Z rastlín sú to ambrózia palinolistá, netýkavka žliazkatá alebo zlatobyľ obrovský.

Existujú však aj rastliny, ktoré bezprostredne ohrozujú zdravie človeka. Jednou z nich je aj boľševník obrovský, ktorý sa našťastie priamo v Piešťanoch nevysktuje, ale pred pár rokmi bol úspešne zlikvidovaný vo Veselom a v Kočíne. V súčastnosti najbližšie evidované miesto od Piešťan je 23 km vzdialená obec Nemečky v okrese Topoľčany.

Táto rastlina s impozantným vzrastom, dosahujúca až päť metrovú výšku, obsahuje fototoxické furanokumaríny, ktoré rastlina používa na obranu proti hmyzu. Pri kontakte človeka s touto rastlinou vznikajú hnisajúce pľuzgiere až popáleniny, ktoré sú porovnateľné s účinkami yperitu. Túto vysoko toxickú rastlinu pôvodne rastúcu v Ázie doviezli do Anglicka, kde ňou skrášlovali okrasné záhrady. Kým však v Ázii dosahuje výšky maximálne jedného metra v Európe je to štvornásobne viac. Agresivita rozširovnia boľševníka je tak veľká, že pokiaľ by sa rastliny okamžite nelikvidovali, vznikli by rozsiahle unifikované jedovaté porasty.

MT, wiki