Hynek: Čo sa týka niektorých zamestnancov, chodili po chodbách a stĺkali sa so zamestnancami (z diskusie na MsZ, bez komentu)

Celý bod 4. Správa hl. kontrolóra