Hláska pri moste je opäť funkčná.

Hláska pri Kolonádovom moste, ktorá v minulosti strážila hladinu Váhu sa opäť dočkala sfunkčnenia a aj skrášlenia v podobe nového náteru dverí v réžii Služieb mesta Piešťany, ktoré tak dali bodku za minuloročnou rekonštrukciou fasády tejto stanice. Táto nenápadná murovaná búdka, ktorá v sebe skrýva mechanizmus so zaznamenávacím zariadením slúžila dlhé desaťročia na presné monitorovanie úrovne hladiny Váhu a bola telefónnou linkou priamo prepojená s haťou Drahovce. Aj keď telefón je už nefunkčný, jeho zachovanie umocňuje dôležitosť celej tejto stavby. A že pred veľkou vodou musíme mať rešpekt aj dnes podobne ako naši predkovia svedčí aj stále platné príslovie: „Pred ohňom utečieš, ale pred vodou nie“.

MT