HENDI CENTRUM v Piešťanoch

HENDI CENTRUM v Piešťanoch je moderné rehabilitačné zariadenie, v ktorom pracujeme s celým spektrom prevažne neurologických a ortopedických diagnóz detí a dospelých. Rehabilitačnú starostlivosť zabezpečujeme formou intenzívnych pobytov, ale aj ambulantne. Klientom z okolia ponúkame viac ako 20 terapií od klinickej logopédie, cez masáže, až po individuálne cvičenie s fyzioterapeutom.