Hádzanári a futbalisti utreli nos. Dotácie pôjdu na tartanovú dráhu.

Júlové zasadnutie zastupiteľstva nijak nevybočilo zo zaužívaného štandardu ostatných 3 rokov a opäť sa našli témy, ktoré boli viac o emóciách ako o racionálnom a hlavne konštruktívnom rokovaní.

Ukázalo sa to hneď na začiatku v bode 3 pri vystúpení občanov, keď štatutár PFK Piešťany, Erik Hlavatý vytkol členom mestskej rady ich týždeň staré rozhodnutie, stiahnuť návrh na prerozdelenie dotácií pre športové kluby futbalistov a hádzanárov v celkovej výške 40 tis eur. Poslanci mestskej rady vtedy takmer jednohlasne odmietli riešiť nekoncepčné rozdeľovanie dotácií, ktoré bez prerokovania v jednotlivých komisiách mestského zastupiteľstva zaradil primátor M. Tamajka rovno na rokovanie ms. rady. Samozrejme, okrem obídenia štandardne zaužívaného a do rokovacieho poriadku vneseného postupu (VZN o dotáciách) zaznela z úst poslancov aj námietka o protežovaní dvoch športových klubov na úkor iných a hlavne neuplatňovania principiálnosti pri rozdeľovaní verejných zdrojov. (vystúpenie M. Cifru a J. Brnu)

Aj napriek dlhej diskusii na minulotýždňovej rade, poslanci sa vo štvrtok v rámci prerokovávaného bodu týkajúceho sa zmien v rozpočte vrátili k tejto téme a dosť nepochopiteľne zahlasovali za diametrálne inú dotáciu pre športovcov, ktorá nie že nič nerieši, ale ešte aj priliala olej do pekne vzplanutej diskusie hlavne na sociálnych sieťach (viac vo videoreporte).

MT