Gymnázium vo Vrbovom zorganizovalo už XII. ples s názvom „Tuctový“ .